tärningar 4 sidor

1

Resultat : 1

4 sidig tärning - Skapa en fyrsidig tärning - T4

Hantering av den 4 sidiga tärningskastaren

Det är viktigt att ge några detaljer om skapandet av en virtuell 4 sidig tärning. Om det fungerar på slumpmässighetsprincipen det är ändå föremål för sannolikhetsprinciperna. Den ena baseras därför på en händelse som är lika med antalet ansikten som finns på formen, här 4.

Med det här resultatet kan vi enkelt anta att det finns en chans av fyra att online tärning visar resultatet önskar. Men när är genomsnittet av resultatet av denna fyrsidiga tärning ? När vi kastar tärningarna har vi lika mycket sannolikhet att falla på ett av ansikten valt som sett tidigare. Eftersom generationen utförs på slumpprincipen får vi därför i genomsnitt 2,5.

Naturligtvis är det omöjligt att kasta tärningar och få sidig 2,5. Vad man bör tänka på är också differentieringen av sannolikheter om att generera tärningar online. Varje händelse är oberoende av varandra. Annan information tärningen fyra används ofta i rollspel, det representerar den svagaste av dessa tärningar som ofta används för att generera en slumpmässig online tärning för att tillåta en attack i RPG.

Tärningarnas olika möjligheter