tärningar 100 sidor

3

Resultat : 3

100 sidig tärning - Ger resultatet av hundra sidor tärningr - T100

Slumpmässigt online skapande av 100-sidiga tärningar

Råd om hur du använder en 100 sidig tärning på bordet. Det finns inte riktigt 100 tärningar när du vill kasta en tärning på bordet, men lyckligtvis det finns en mycket enkel teknik för att simulera en tärning. Ha en 10 sidig tärning och gör två separat kast. Lägg märke till de två kasten på ett ark, nu måste du bara behålla det första kastet som representerar din tiotal och eller siffran 10 representerar tio 0. Och lägg sedan till antalet för att få en fullständig tärning.

Det är uppenbarligen mycket lättare att använda principen om slumpmässig generering av tärningar online som på den här webbplatsen. Här genererar vi direkt ett resultat slumpmässigt mellan 1 och 100. Principen om virtuell tärning utgör därför inga konstruktionsbegränsningar vid förverkligandet av en hundra sidiga tärningar.

Detta verktyg är därför mycket praktiskt förutom att det är enkelt att använda. Du har därför förstått att genereringen av virtuella tärningar online görs slumpmässigt av baserad på principen om slumpmässig blandning. I annat fall garanterar resultatet från denna tärning därför en mycket låg sannolikhet för dubbla tärningar med tärningarna 100.

Tärningarnas olika möjligheter