tärningar 10 sidor

8

Resultat : 8

10 sidig tärning - Tio sidigt tärningsgenerator - T10

Principen för slump i tio-sidigt tärningkast

Tio sidig tärning finns i många spel, även om det inte är den vanligaste virtuella tärningen det fortfarande tillåter rollspel har en stark nytta. Vissa spel använder det också för att bestämma en persons position på en skala från 1 till 10. Naturligtvis som alla andra tärningar genereras det också slumpmässigt. Detta gör det därför möjligt att utföra händelseräkningar på de sannolikheter som erhållits under tärningsgenerering.

10 sidig tärning kan också användas för att bättre lära sig och manipulera procentandelen av chansen för ett par. När en händelse sägs vara av slump som att blanda en kortlek är det detsamma för tärningarna.

Även om den här inte kan blandas skapas en virtuell tärning. Det erhållna resultatet blir därför annorlunda och kommer att ta olika parametrar: Antalet ansikten på denna dör samt antalet händelser i tabellen. Online dör låter dig välja antalet ansikten som du önskar på hans tärning samt antalet rullar som man vill utföra helt enkelt genom att klicka på knappen kastar en virtuell tärning.

Tärningarnas olika möjligheter