tärningar 4 sidor

1

Resultat : 1

2 sidig tärning - Tärningsgenerator 2 sidor - T2

Hur den 2 sidiga virtuella tärningsgeneratorn fungerar

Förklaring till 2 sidig tärning, med detta munstycke kan du generera ett slumpmässigt nummer bland de 2 tillgängliga sidorna. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en 2 sidig tärninggenerator eftersom den tillåter bland annat virtuella tärningar. Här lanserar vi en 2 sidig tärning. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematiska beräkningar på den här tärningen.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter