Användarvillkor för tärningsgenerator online

Syftet med dessa allmänna användarvillkor (känd som "CGU") är att tillhandahålla en rättslig ram för villkoren för tillhandahållande av webbplatsen och tjänsterna av Lecoweb och att definiera villkoren för åtkomst och användning av tjänster av "användaren". Dessa villkor är tillgängliga på webbplatsen under avsnittet "villkor".

Artikel 1: Rättsliga meddelanden

Uppgåvan av webbplatsen https://www.online-tarning.se säkerställs av företagets mikroföretag Lecoweb. E-postadress: contact.lecoweb@gmail.com. Värden för sajten https://www.online-tarning.se är företaget OVH.

ARTIKEL 2: Tillgång till webbplatsen

Webbplatsen https://www.online-tarning.se ger användaren fri tillgång till följande tjänster: Webbplatsen erbjuder följande tjänster: webbapplikationer Webbplatsen är tillgänglig gratis var som helst för alla användare med tillgång till Internet. Alla kostnader som användaren ådrar sig för att få tillgång till tjänsten (hårdvara, mjukvara, Internetanslutning, etc.) är hans ansvar.

ARTIKEL 3: Datainsamling

Webbplatsen är undantagen från deklaration till Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) i den mån den inte samlar in några uppgifter om användare.

ARTIKEL 4: Immateriella rättigheter

Varumärkena, logotyperna, skyltarna och allt innehåll på webbplatsen (texter, bilder, ljud, etc.) är skyddade av immaterialrättslagen och i synnerhet av upphovsrätten. Användaren måste söka förhandstillstånd av webbplatsen för all reproduktion, publicering, kopia av det olika innehållet. Han åtar sig att använda innehållet på webbplatsen i ett strikt privat sammanhang, all användning för kommersiella och reklamändamål är strängt förbjuden. Varje fullständig eller partiell representation av denna webbplats genom vilken process som helst, utan uttryckligt tillstånd från operatören av webbplatsen, skulle utgöra ett intrång som är straffbart enligt artikel L 335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter. Det påminns i enlighet med artikel L122-5 i koden för immateriella rättigheter att användaren som reproducerar, kopierar eller publicerar det skyddade innehållet måste citera författaren och hans källa.

ARTIKEL 5: Ansvar

Källorna till informationen som sprids på webbplatsen https://www.online-tarning.se anses tillförlitliga men webbplatsen garanterar inte att den är fri från fel, fel eller utelämnanden. Den tillhandahållna informationen presenteras för information och allmänna ändamål utan avtalsmässigt värde. Trots regelbundna uppdateringar kan webbplatsen https://www.online-tarning.se inte hållas ansvarig för ändringar av administrativa och juridiska bestämmelser som sker efter publicering. På samma sätt kan webbplatsen inte hållas ansvarig för användningen och tolkningen av informationen på denna webbplats. Webbplatsen https://www.online-tarning.se kan inte hållas ansvarig för virus som kan infektera Internetanvändarens dator eller datorutrustning efter användning, åtkomst eller nedladdning från denna sida. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig i händelse av force majeure eller en oförutsägbar och oöverstiglig handling från tredje part.

ARTIKEL 6: Hypertextlänkar

Hypertextlänkar kan finnas på webbplatsen. Användaren informeras om att genom att klicka på dessa länkar kommer han att lämna webbplatsen https://www.online-tarning.se. Den senare har ingen kontroll över de webbsidor som dessa länkar leder till och kan inte under några omständigheter ansvara för deras innehåll.

ARTIKEL 7: Cookies

Användaren informeras om att under hans besök på webbplatsen kan en cookie automatiskt installeras på hans navigeringsprogram. Cookies är små filer som tillfälligt lagras på hårddisken på användarens dator av din webbläsare och som är nödvändiga för användningen av webbplatsen https://www.online-tarning.se. Cookies innehåller ingen personlig information och kan inte användas för att identifiera någon. En cookie innehåller en unik, slumpmässigt genererad och därför anonym identifierare. Vissa cookies upphör att gälla i slutet av användarens besök, andra finns kvar. Informationen i cookies används för att förbättra webbplatsen https://www.online-tarning.se. Genom att surfa på webbplatsen accepterar Användaren dem. Användaren måste dock ge sitt samtycke till användningen av vissa cookies. Om användaren inte accepteras informeras användaren om att vissa funktioner eller sidor kan nekas. Användaren kan avaktivera dessa cookies via parametrarna som visas i hans webbläsarprogramvara.

ARTIKEL 8: Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Fransk lag gäller för detta kontrakt. I händelse av att en tvist som uppstår mellan parterna inte kan lösas i godo, kommer de franska domstolarna att ha ensam jurisdiktion att pröva den. För alla frågor som rör tillämpningen av dessa villkor kan du kontakta utgivaren på kontaktuppgifterna som anges i ARTIKEL 1.