tärningar 10 sidor

5

tärningar 10 sidor

3

tärningar 10 sidor

3

tärningar 10 sidor

5

Resultat : 16

4 Tärningar med 9 sidig - Generator med 4 tärningar 9 sidor - 4T9

Hur generatorn av 4 virtuella 9 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 4 tärningar 9 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 9 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 4 9 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 4 tärningar 9 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter