tärningar 8 sidor

3

tärningar 8 sidor

5

tärningar 8 sidor

1

tärningar 8 sidor

5

Resultat : 14

4 Tärningar med 7 sidig - Generator med 4 tärningar 7 sidor - 4T7

Hur generatorn av 4 virtuella 7 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 4 tärningar 7 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 7 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 4 7 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 4 tärningar 7 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter