Resultat : 19

4 Tärningar med 6 sidig - Generator med 4 tärningar 6 sidor - 4T6

Hur generatorn av 4 virtuella 6 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 4 tärningar 6 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 6 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 4 6 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 4 tärningar 6 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter