tärningar 100 sidor

25

tärningar 100 sidor

60

tärningar 100 sidor

89

tärningar 100 sidor

15

Resultat : 189

4 Tärningar med 100 sidig - Generator med 4 tärningar 100 sidor - 4T100

Hur generatorn av 4 virtuella 100 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 4 tärningar 100 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 100 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 4 100 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 4 tärningar 100 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter