tärningar 20 sidor

9

tärningar 20 sidor

2

tärningar 20 sidor

16

tärningar 20 sidor

5

tärningar 20 sidor

10

tärningar 20 sidor

19

Resultat : 61

6 Tärningar med 20 sidig - Generator med 6 tärningar 20 sidor - 6T20

Hur generatorn av 6 virtuella 20 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 6 tärningar 20 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 20 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 6 20 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 6 tärningar 20 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter