tärningar 12 sidor

1

tärningar 12 sidor

1

tärningar 12 sidor

2

tärningar 12 sidor

1

tärningar 12 sidor

5

tärningar 12 sidor

11

Resultat : 21

6 Tärningar med 12 sidig - Generator med 6 tärningar 12 sidor - 6T12

Hur generatorn av 6 virtuella 12 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 6 tärningar 12 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 12 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 6 12 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 6 tärningar 12 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter