Miljoner Tusentals Enheter Decimal del

Enheter

H

T

E

Online Counter - Units - Lär dig att räkna enheter

Funktionsprincip för online-räknaren

Detta verktyg låter dig lära dig att räkna enkelt. Du kan skriva det nummer du vill genom att dela upp det i enheter, tiotals och hundratals. Använd upp- och nedpilarna för att öka siffrorna, du kan också klicka direkt på siffran för att ändra den.

Lär dig att räkna enkelt med en online-räknare

Att använda en online-räknare hjälper eleverna att förstå den numeriska positionens position. Att förstå detta koncept gör det lättare att förverkliga matematik för studenter. Det är därför viktigt att behärska denna punkt.