tärningar 4 sidor

1

tärningar 4 sidor

1

tärningar 4 sidor

2

tärningar 4 sidor

1

tärningar 4 sidor

1

Resultat : 6

5 Tärningar med 2 sidig - Generator med 5 tärningar 2 sidor - 5T2

Hur generatorn av 5 virtuella 2 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 5 tärningar 2 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 2 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 5 2 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 5 tärningar 2 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter