tärningar 10 sidor

3

tärningar 10 sidor

8

Resultat : 11

2 Tärningar med 10 sidig - Generator med 2 tärningar 10 sidor - 2T10

Hur generatorn av 2 virtuella 10 sidiga tärningar fungerar

Förklaring till 2 tärningar 10 sidor, dessa tärningar används för att generera ett slumpmässigt tal bland de 10 tillgängliga sidor. Dessa resultat gör att du kan få en online tärning och inte riggad.

Vi associerar denna händelse med en generator av 2 10 sidiga tärningar eftersom den tillåter bland annat kast av virtuella tärningar. Här kastar vi 2 tärningar 10 sidor. Antalet sannolikhetshändelser är associerade med antalet tärningar, vilket gör det möjligt att definiera olika matematisk beräkning på denna tärning.

Ytterligare förklaringar om slumpmässighet och slump finns i de olika tärningarna på webbplatsen.

Tärningarnas olika möjligheter